Skui Gård

Juletrær - Sommercafe - Utleie

Skui Gård driver med dyrking av juletrær, sommercafé og forskjellige former for events og utleie. Vi ligger høyt og fritt på Tanumplatået med praktfull utsikt over vestre Bærum og Indre Oslofjord. Vi er ledende i Norge på selvhogst av juletrær.

En Tradisjonsrik Historie

Skui Gård ligger høyt og fritt til med utsikt over Vestre Bærum, Sandvika og utover Oslofjorden til Nesodden. Gården ligger langs den gamle Tanum kirkevei i en rekke av gamle gårder: Sand (i Nord), Skui, Kveise, Horni, Ståvi, Butterud, Tanum og Ringi. Det antas at navnet Skui (Skoðin) stammer fra eldre jernalder (rundt år 0), og det har trolig bodd folk på gården kontinuerlig siden den tid.

Skui Gård var eid av Tanum kirke (en mindre del var eid av Asker kirke) i tiden rundt år 1400. Senere lå gården under Nesøygodset, før den i 1674 ble solgt til eierne av Bærums Verk. I 1723 ble Skui solgt til brukerne av gården, og siden den tid har eierne vært bosatt på Skui Gård.

I 1911/1912 ble den opprinnelige eiendommen makeskiftet, og delt i flere deler, bl.a. Skui Søndre (nåværende Skui Gård), Skui Nordre, Øvre Sand, Nedre Sand og Hagabråten.

Bygningene på gården er dels oppført i 1967 – 1970, og dels rehabilterte gamle bygninger. Gårdstunet regnes som et eksempel på vellykket tre-arkitektur, og arkitektene Borgen & Bing-Lorentzen vant Treprisen i 1983 bl.a. for arbeidet med Skui Gård.